Overprægede blymønter fra Trankebar

af Olav Sejerøe

Overprægede og kontramarkerede mønter er altid spændende. De kan fortælle mange ting. De kan fortælle om inflation, om indtægter ved at slå mønt og ikke mindst kan de fortælle om udmøntningsrækkefølgen. For blymønter fra Trankebar fra Christian den Fjerde og Frederik den Tredje er der efterhånden fundet så mange overprægninger, at udmøntningsrækkefølgen nu ligger fast for de fleste mønter fra Trankebar fra disse kongers tid. Der er dog stadig tidsrum i udmøntningsrækkefølgen hvor overprægninger, der bliver fundet i fremtiden, kan være os til hjælp.

Ser man min artikel om overprægninger fra Trankebar i Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad fra December 1992, så havde den 34 overprægede blymønter. Dette antal er næsten blevet fordoblet siden. Derfor er der behov for en opdatering af listen med overprægede blymønter fra Trankebar.

Når man ser på listen over overprægninger, er det slående, hvor tit en mønt er præget på den foregående mønt i Standard Catalog of World Coins af Krause og Mishler, så det giver hele fortløbende rækker. Som for eksempel KM 37 på KM 36, KM 36 på KM 35, KM 35 på KM 34 og så videre. Det er ikke et tilfælde, at det er sådan. Rækkefølgen i World Coins er nemlig i stor udstrækning baseret på disse overprægninger.

Enkelte steder i kataloget passer rækkefølgen ikke med overprægningerne. I listen med mønter fra Christian den fjerde er der to steder, hvor rækkefølgen ikke passer. Det skyldes, at rækkefølgen i kataloget er opstillet før disse overprægninger kom frem. Det er KM 4 Trangebari på KM 6 Fortuna. Fortuna er altså før Trangebari og burde derfor være nævnt før. Ligeledes KM 26 Fortun på KM 31 Bahus. Her må Bahus være før Fortun.

For mønter fra Frederik den tredje er der nogle steder, hvor udmøntningsrækkefølgen ikke passer med rækkefølgen i kataloget. Når rækkefølgen i World Coins for mønter med landsdelsvåben fra KM 63 til KM 89 ikke helt passer med udmøntningsrækkefølgen skyldes det, at det her er valgt at nævne alle mønter med samme lansdelsvåben sammen. For eksempel de tre mønter med Islandsk stokfisk KM 66, KM 67 og KM 68.

Rækkefølgen i kataloget er fremkommet ved at udmøntningsrækkefølger så vidt muligt er fulgt. Afvigelsen består i, at alle mønter med samme landsdelsvåben nævnes samtidig, første gang dette landsdelsvåben fremkommer i udmøntningsrækkefølgen. Dette er gjort, fordi det for de fleste samlere er mest naturligt, at mønter med samme landsdelsvåben står samlet.

Der er stadig usikkerhed om rækkefølgen for nogle af mønterne fra Trankebar, det gælder især for nogle mønter fra Christian den fjerde. Rækkefølgen i Sieg’s nye katalog er således ikke helt den samme, som den der blev opstillet i World Coins for en del år siden. Nogle steder, som de to nævnte, fordi der er fremkommet nye overprægninger. Andre steder fordi der ikke er enighed om rækkefølgen. For eksempel er der ikke enighed om hvilke mønter, der var de første der blev slået i Trankebar.

Overprægninger som måtte dukke op i fremtiden, vil kunne være med til at løse spørgsmålet om hvilke mønter, der var de første i Trankebar. Hvis læsere støder på overprægninger fra Trankebar, som ikke er med på listen i denne artikel, vil jeg være meget taknemmelig for sådanne oplysninger. Det kunne være med til at få fastlagt hele udmøntningsrækkefølgen og dermed også hvilken mønt, der var den første i Trankebar.

Overpræg

KM: Krause og Mishler, Standard Catalog of World Coins.

Mønt     overpræget på i samling
 

Christian 4.

     
KM 2 plan af Dansborg KM 1 R C4 ab?c
KM 4 TRANGEBARI KM 1 eller 2   a
KM 4 TRANGEBARI KM 3 BEWINTHEBER ? e
KM 4 TRANGEBARI KM 6 FORTVNA a
KM 12 AMAGER KM 7 CHRISTIANSHAFN e
KM 15 CHARITAS KM 7 CHRISTIANSHAFN a
KM 19 AALBORG KM 19-22   a
KM 22 KØKE KM 21 SKAGEN a
KM 23 NISBE KM 19 AALBORG ab?
KM 23 NISBE KM 20 STEGE a
KM 24 D SOL KM 7 CHRISTIANSHAFN e
KM 24 D SOL KM 23 NISBE e
KM 25 LESØ KM 24 D SOL a
KM 26 FORTUN KM 31 BAHUS a
KM 27 HOPO KM 18 VALDEBYE e
KM 28 IHS KM 25 LESØ a
KM 29 GVD KM 28 IHS a
KM 30 IEHOVAH KM 29 GVD ac?e
KM 31 BAHUS KM 19 AALBORG e
KM 31 BAHUS KM 30 IEHOVAH ab
KM 32 KAS KM 27 HOPO ab
KM 32 KAS KM 29 GVD a
KM 34 CH CAS 1645 KM 27 HOPO e
KM 34 CH CAS 1645 KM 32 KAS e
KM 34 CH CAS 1645 KM 33 D CAS 1644 a
KM 35 TR CAS 1645 KM 34 CH CAS 1645 a
KM 36 St. MICAEL KM 35 TR CAS 1645 e

Mønten til venstre viser PEJT (KM 37) overpræget på St. Michael (KM 36). Ovenfor P i PEJT ses en lille smule af A og hele L fra St. Michael. Mønten i midten viser NOR (KM 56) på kors (KM 55). Under R fra NOR ses dele af korset, mens mønten til venstre er KM 55 kors.

KM 37 PEJT KM 36 St. MICAEL abe
KM 39 IHS 1646 KM 37 PEJT a
KM 39 IHS 1646 KM 38 DANMARCK a
KM 40 SPSP 1646 DB KM 37 PEJT e
KM 40 SPSP 1646 DB KM 38 DANMARCK a
KM 40 SPSP 1646 DB KM 39 IHS 1646 abe
 

Frederik 3.

     
KM 49 3 RD KM 45 DSB e
KM 51 CH 1650 KM 50 DB 1650 (eller omvendt) b?
KM 52 SPP 50 KM 50 DB 1650 a
KM 53 DB KM 52 SPP 50 a
KM 54 HAAB KM 53 DB e
KM 55 kors KM 54 HAAB ae
KM 56 NOR KM 55 kors ab
KM 57 SPP 50 KM 50 DB 1650 a
KM 57 SPP 50 KM 56 NOR a
KM 57 SPP 50 KM 59 DB 1652 e
KM 59 DB 1652 KM 56 NOR a
KM 60 PAX KM 57 SPP 50 bcd
KM 61 CAS KM 54 HAAB e

Mønten til venstre viser forsiden fra KM 61 CAS ovenpå KM 60 PAX. P fra PAX ses tydeligt over 3 i F3. Til højre for den overprægede mønt ses KM 60 PAX.

KM 61 CAS KM 60 PAX ak
KM 62 krone KM 63 tre kroner a

Tre kroner (KM 63) på CAS (KM 61). S fra CAS ses vandret over de tre kroner. Den overprægede mønt ses i midten.

KM 63 tre kroner KM 61 CAS abde
KM 64 rytter uden c KM 62 krone a
KM 64 rytter uden c KM 61 CAS? e
KM 69 norsk løve KM 64 rytter uden c bd
KM 70 nældeblad KM 69 norsk løve abe
KM 72 gotlands lam KM 70 nældeblad ade
KM 75 vendisk lindorm KM 69 norsk løve a
KM 75 vendisk lindorm KM 72 gotlands lam e
KM 79 elefant KM 85 løve ov. hj. e

Ni hjerter (KM 86) på elefant (KM 79). Nogle af de ni hjerter fra KM 86 ses ovenpå elefanten fra KM 79. Den overprægede mønt ses i midten.

KM 86 9 hjerter KM 79 elefant ab
KM 67 fisk A KM 79 elefant ? a

KM 77 kors e på KM 65 hest over c. Den overprægede mønt er vendt som på mønten med hest over c, så man ser c og lidt af hestens forben forneden.

KM 77 kors e KM 65 rytter c a
KM 82 løve DC KM 70 nældeblad b
KM 71 nældeblad KM 88 blomst 7 6 ? e

Samlinger:

Yderligere illustrationer:

Kommentar til de enkelte illustrationer:

(udvidet version i forhold til den i Møntsamleren 2/1999 side 34-37 aftrykte)


Tilbage