Overprægede Trankebarmønter fra Christian den Sjette

af Olav Sejerøe

Overprægning af gamle mønter med nye stempler forekommer en del på Trankebarmønter. Blandt blymønter kendes en del fra Christian 4. og Frederik 3. Blandt kobbermønterne fra Trankebar er den mest kendte overprægning Christian 5. kobberkas med blank bagside, som ofte er slået ovenpå en Frederik 3. kobberkas.

Under Christian 6. forekommer særlig mange overprægninger. Det følgende er en oversigt over de overprægninger fra Christian 6., som jeg hidtil er stødt på.

Christian 6. 4 kas

Christian 6. 2 kas

Christian 6. 1 kas

Der ser således ud til at være særligt mange overprægninger og dobbeltprægninger fra Trankebar under Christian den Sjette.

Andre Trankebarsamlere har sikkert lignende eller andre overprægede mønter fra Christian 6. eller overprægede blymønter fra Chr. 4. og fr. 3. hvis det er tilfældet, er jeg meget interesseret i at høre om det. Overprægede mønter kan hjælpe med til at bestemme rækkefølge af prægninger og tidspunkt for prægning af udaterede mønter. Oplysninger kan sendes til Olav Sejerøe, Dyssegårdsvej 18, 4320 Lejre.

Tegningerne til trankebarmønterne i artiklen er lånt fra Uno Barner Jensens katalog Trankebarmønter 1978. Forkortelsen UBJ henviser til ovenstående bog. FR henviser til Chr. Funck-Rasmussen, beskrivelse af danske mønter fra Trankebar, 1948.

(NNUM nr 3 april 1983)


Tilbage