Hvad betyder BA-HVS?

af Olav Sejerøe

På en af Christian den Fjerdes spændende blymønter fra Trankebar, står der på bagsiden BA-HVS. John C. F. Gray skriver i sit Trankebar katalog, at BA-HVS henviser til Bohus len i Norge, nu i Sverige. Denne forklaring tror jeg ikke er rigtig. Jeg mener, at BA-HVS må have en religiøs kristen betydning. Grunden er, at BA-HVS optræder i en serie på fire mønter, hvor de tre andre har forståelige kristne indskrifter.

De fire mønter, der alle har kronet C4 på forsiden er: UBJ 48 IHS, UBJ 50 GUD, UBJ 47 IEHOVAH og UBJ 34 BAHVS.

UBJ 48 IHS: Vilhelm Bergsøe giver i sit katalog "Trankebarmønter" fra 1895 disse mulige forklaringer på bagside indskriften IHS. IHS betegner de tre første bogstaver i navnet Jesus (på græsk) eller det tydes som: JESUS HORTATOR SANCTORUM (Jesus de helliges påminder) eller: JESUS HOMINUM SALVATOR (Jesus menneskes frelser) eller: IN HOE SALUS (i dette frelsen).

Forsiden til IHS er en flot detaljeret krone over C4. Den er kun brugt sammen med bagsiden IHS. På enkelte IHS-mønter er brugt forsiden fra UBJ 50 GUD, hvilket kæder disse to mønter sammen.

UBJ 50 GUD: Her er bagside indskriften GUD direkte forståelig. Forsiden har en hvælvet krone over C4. GUD findes overpræget på IHS.

UBJ 47 IEHOVAH: Her er bagside indskriften IEHOVAH, som kommer af JAHVE = GUD. IEHOVAH og BAHVS bar samme forside.

IEHOVAH findes overpræget på GUD. BAHVS findes overpræget på IEHOVAH. Mønterne må være samtidige og rækkefølgen må være: GUD, IHS, IEHOVAH og BAHVS. Disse fire mønter hører sammen. De tre første har religiøse indskrifter. Derfor tror jeg også, at BAHVS må have en religiøs betydning. Er der blandt MØNTSAMLERENS læsere nogen som kan hjælpe? HVAD BETYDER BAHVS ? Har du et forslag så kontakt mig på sejeroe@private.dk

Disse mønter med religiøse indskrifter er spændende på anden måde, idet to af dem har været modeller for forfalskninger. I årene fra 1922 til 1937 var Georg Galster, Den kgl. Mønt- og Medaillesamling, i forbindelse med en indisk præst, S. C. Abel. Abel tilbyder trankebarmønter til salg og Galster køber mange mønter til museet. Fra disse handler stammer en del unikke trankebarmønter, der nu er erkendt som falske. Om det er Abel selv, som har lavet disse falske mønter, eller han blot har formidlet salget af dem vides ikke.

Det var en god forretning at lave og sælge disse unikke blymønter, Georg Galster skriver i "Fra Nationalmuseets Arbejdsmark" 1933: "Et par indfødte præster, som i passende mål forener troens iver med sans for jordisk mammon, har i flere år sendt høsten af fundne mønter til Den Kongelige Mønt- og Medaillesamling der i mange tilfælde har betalt de gamle blymønter med deres egen vægt i guld".

Den Kongelige Mønt- og Medaillesamling har fire unikke falske IHS mønter, desuden findes der to i Stockholm. Det kristne budskab IHS er graveret på andre mere almindelige blymønter. Abel har også brugt BAHVS mønten som inspiration til unikke falske mønter. Her har Abel ikke læst BAHVS som en religiøs indindskrift. Han har lavet lidt om på den og det er blevet til tre mønter: UBJ 43 BAR-KVS, UBJ 42 BAR-KVSU og UBJ 41 BAR-KASU. Han har sikkert ment, at det skulle stå for Tranke-BAR KASU (Kas er en indisk møntenhed).

Det er skæbnens ironi. Først sætter danske koloni-embedsmænd mønter med kristen propaganda, IHS, i omløb blandt intetanende rettroende hinduer. Senere sælger en kristen indisk præst falske mønter med det samme budskab tilbage til det gamle koloniland.

Det er vanskeligt helt sikkert at fastslå, hvornår disse mønter med religiøse indskrifter er slået. Deres forsider med kronet C4, deres vægte og overprægninger tyder på tidsrummet 1639 - 1644.

På den tid huserede to berygtede danske præster i Trankebar. Det var Niels Andersen Udbyneder og Christian Pedersen Storm. De var fordrukne, drak med soldaterne og var medvirkende til at demoralisere livet i Trankebar. I drukken tilstand for de hærgende igennem byen og mishandlede de indfødte med stokkeslag og lemlæstede flere. De endte med at mishandle nogle kvinder til døde.

I 1644 fængsles de to præster. Storm prøver at bestikke soldater til at befri ham og flygte med ham. Han dømmes til døden og samme dag blev han syet i en sæk og sænket i havet en mil fra land. Udbyneder dømmes også til døden, men dommen ændres til landsforvisning. Han bliver sat i land på en øde kyst på Ceylon.

Hvorfor disse mønter med religiøse indskrifter er slået i Trankebar, samtidig med at de to præsters levned gav de danske et dårligt ry i hele Indien, er et paradoks, som vi i dag nok ikke kan få svar på.

(Møntsamleren nr. 1, 1990; let ændret udgave)


Tilbage