Falske Trankebarmønter fra S. C. Abel

De falske Trankebar mønters historie

af Olav Sejerøe

De falske unikke blymønter fra Trankebar blev afsløret i en artikel i NNUM i 1984 (8). De unikke blymønter fra Trankebar havde i stigende antal været medtaget i kataloger over trankebarmønter fra 1925 til 1985. Man skal helt tilbage til Bergsøes katalog (1) fra 1895 for at slippe for de falske blymønter.

H. H. Schou (2) er den første som medtager de falske blymønter. Hvis man ser kritisk på tavlerne med Trankebar-blymønterne i H. H. Schou (2) kan man godt se, at en del af de afbildede mønter ser ud til at være graverede. Det er mønterne Schou nr.: 1, 3, 11, 15, 18, 24, 31, 32, 36, 41, 66, 71, og 72.

De følgende kataloger fra Gray (4) og Uno Barner Jensen (5) medtager falske, unikke blymønter i stigende tal. Alle de falske mønterne er solgt af S. C. Abel til tre modtager: Den kgl. Mønt- og Medaillesamling, Government Museum i Madras og Dr. Axel Wahlstedt i Stockholm. Wahlstedts samling findes ikke i dag, men den findes som staniolaftryk i Den kgl. Mønt- og Medaillesamling.

De unikke blymønter fra Trankebar blev afsløret som falske i en artikel i NNUM i 1984 (8). Her kan man se en udførlig gennemgang af hvorfor mønterne er falske. De vigtigste tegn på at de er falske er:

Nogle billeder kan vise dette, her er fire mønter foto 2-5 lavet ud fra en ægte mønt foto 1:

Foto 1. Ægte FR 177, forsiden kronet C5, bagsiden kronet DOC
Foto 2. FR 41 som er graveret på FR 177. Forsidens C5 er lavet om til C4. På bagsiden er graveret en streg over DOC.  
Foto 3. FR 143 som er graveret på FR 177. Forsidens C5 er blevet omgivet af 16 og 87, som er graveret på mønten. Bagsiden er original.
Foto 4. FR 108 som er graveret på FR 177. Kronen over F3 er den originale krone fra bagsidens krone over DOC. Kors mellem I og C er helt igennem graveret.
Foto 5. FR 126 som er graveret på FR 177. Forsidens C5 er lavet om til F3. kronen over F3 er den originale krone. På bagsiden er graveret en fisk.

 

Følgende oversigt viser de falske mønter med deres numre i de forskellige kataloger og med købere. For mønterne i Den kgl. Mønt- og Medaillesamling er angivet købsprotokol nummer og vægt, samt i en del tilfælde at de er graverede.


Christian 4.

Schou (2) FR (3) Gray (4) UBJ (5) Køber Købs- Vægt Kommentar protokol 1 1 39a 61 Wahlstedt 39b 62 Madras (6) 2 39c 63 MK (7) 1670 4,39 graveret, perlering 2 3 39d 64 MK 1571 3,48 4 40 65 MK 1849 2,55 stærkt konserveret 3 8 39f 70 MK 1608 4,80 graveret 52a 73 Madras 46d 74 Madras 45b 75 Madras 52b 78 Madras 45a 84 Madras 15 39h 35 MK 1801 4,06 graveret 16 39h 35 MK 1875 4,28 graveret 17 41a 36 MK 1875 4,32 graveret 11 18 41b 37 MK 1608 3,55 graveret på FR 175 20 46b 39 MK 1801 4,28 graveret 46c 40 Madras 15 27 34a 48 MK 1545 2,52 16 28 34a 48 Wahlstedt skæv krone 17 29 34a 48 Wahlstedt med grov perlerand 34a 48 MK 1785 2,80 graveret på FR 38? 34a 48 MK 1849 4,11 graveret 30 34a 49 MK 1590? 5,41 graveret, skæv krone 18 32 44c 43 MK 1571 3,97 graveret 33 44a 41 MK 1801 4,19 graveret 34 44b 42 MK 1849 4,19 graveret 23 40 53a 44 MK 1785 3,98 graveret på FR 178a 24 41 53b 45 MK 1545 4,73 graveret på FR 177 42 53a 44 Wahlstedt 43 53b 45 MK 1608 4,43 graveret på FR 177 53c 46 Madras 31 59 23 23 MK 1571 2,80 stærkt konserveret 61 23 24 MK 1801 4,18 graveret 62 25 MK 1670 2,70 graveret 22 29 Madras 59 59 Madras 32 66 25 60 MK 1545 3,28 graveret

Frederik 3.

S FR Gray UBJ 62a 128 Madras 67 62b 129 MK 1670 4,00 graveret 68 62c 130 MK 1785 4,09 graveret 36 70 62e 134 MK 1571 3,18 stærkt konserveret 76 62j 139 MK 1766 4,25 62k 140 Madras 80 62l 85 MK 1785 4,50 graveret 41 94 65 86 Wahlstedt 69 88 Madras 101 84a 102 MK 1766 1.97 graveret på FR 46? 102 84a 102 MK 1849 2,20 graveret på FR 46? 103 84a 102 Wahlstedt 107 84c 105 MK 1766 3,56 108 84c 105 MK 1670 4,15 graveret på FR 177 109 84c 105 MK 1785 4,24 graveret på FR 178a 110 84c 105 MK 1849 47 111 84c 105 MK 1545 3,88 graveret 111 84c 105 Wahlstedt 126 74 127 MK 1766 4,46 graveret på FR 177 128 76 99 MK 1785 4,23 graveret på FR 178a 130 77 100 MK 1875 4,15 66 137 60 93 Wahlstedt 61 94 Madras 95 Madras

Cchristian 5.

S FR Gray UBJ 138 92a 152 MK 1849 4,39 139 102a 177 MK 1849 4,60 graveret på FR 178a 140 92b 153 MK 1849 3,53 graveret 92c 154 Madras 141 102b 178 MK 1785 4,32 graveret på FR 173 143 100a 171 MK 1766 4,40 graveret på FR 177 144 100a 171 MK 1766 4,61 graveret på FR 178a 151 102c 179 MK 1571 2,31 152 92d 155 MK 1545 2,88 6 ændret til 8 71 155 92e 156 Wahlstedt 156 100d 175 MK 1801 4,87 89 graveret på FR 175 72 157 103 185 Wahlstedt 104 186 Madras 105 187 Madras 158 102d 180 MK 1670 4,57 graveret på FR 178b 159 102e 181 MK 1766 4,19 graveret 161 102f 182 MK 1801 3,70 graveret på FR 178b 162 102f 182 MK 1849 4,54 graveret på FR 178a? 164 100e 176 MK 1766 4,60 1691 grav. på FR 175 165 102g 183 MK 1801 4,44 graveret 102h 184 Madras 166 92f 157 Wahlstedt 93a 158 Madras 160 MK GP 2890 2,77 graveret på FR 175 93c 161 Madras 93g 164 Madras 94 168 Madras 95 169 Madras 99 170 Madras 180 96 147 MK 1670 2,85 graveret

 

Alle de falske mønter stammer fra den samme kilde, fra en S. C. Abel i Indien. Hvad ved vi om S. C. Abel?

Samuel Christopher Abel sender sit første brev til møntkabinettet med tilbud om mønter den 18/12 1919. Der går så nogle år, og med et brev dateret 18/10 1922 modtager møntkabinettet den første sending mønter fra Trankebar.

Vi har Abels adresser i brevene fra ham. Af dem kan man se, at han i 1922 er studerende på et kristent College i Madras og derefter B.A., L.T. (formodentlig præst eller underviser) på kristne skoler. Georg Galster omtaler S. C. Abel som en indisk præst. Abels adresser er følgende:

Fra Abel kommer der i alt ni sendinger med mønter til Danmark. Sendingerne er her angivet med deres numre i købsprotokol fra Den Kgl. Mønt- og Medaillesamling:

				betalt	   Antal mønter
Købsprotokol	Sendt		med	sølv	bly 	kobber	

KP 1545 75/22	18/10 1922	25£	0	13	16	
KP 1571 92/23 dec. 1923	15£  
KP 1608 36/25 maj 1924	12£	3	10 	36
KP 1670 82/27	11/8 1927	15£ 	3 	12	58
				(Abel forlanger 35 £)
KP 1766 89/31	 6/7 1931	22£	4 	40	136 	
KP 1785 85/32			20£	
KP 1801 43/33	27/5 1933	10£ 				
KP 1849 140/35			12£	3	44	142
KP 1875 93/37 			12£

Korrespondancen mellem Abel og Georg Galster findes i Den kgl. Mønt- og Medaillesamling og er spændende læsning. Man næsten bestiller de falske mønter. Således svarer Galster den 2/9 1931: "Deres sending af 6. juli kom sikkert hertil, og museet er meget glad for at få adskillige nye typer blandt blymønterne. Derfor har jeg vurderet mønterne til 22£." Det samme gentages i andre svar. Museet er især glad for nye typer og nye årstal, betaler en høj pris for disse nye mønter og får flere af disse mønter i næste sending.

I Nationalmuseets Arbejdsmark fra 1933 skriver Galster: "Et par indfødte præster, som i passende mål forener troens iver med sans for jordisk mammon, har i flere år sendt høsten af fundne mønter til Den kgl. Mønt- og Medaillesamling i Nationalmuseet, der i mange tilfælde har betalt de gamle blymønter fra Christian IV's og Frederik III's tid med deres egen vægt i guld. - Netop i de sidste år er fremdraget meget nyt materiale, som her for første gang forelægges."

I et brev dateret 16/9 1931 beder Abel om at få et certifikat der siger, at han sælger til Den kgl. Mønt- og Medaillesamling i København. Grunden må være, at han vil prøve at sælge mønter til andre museer. Jeg har ledt efter falske Trankebarmønter i museer i Bangalore, Calcutta, London, Madras og Mysore. Kun i Government Museum i Madras fandtes der falske Trankebarmønter fra S. C. Abel. I NNUM nr. 8 fra november 1989 har Uno Barner Jensen lavet en udførlig gennemgang af alle de falske blymønter i Government Museum i Madras, der stammede fra S. C. Abel.

De falske blymønter fra Trankebar solgt af S. C. Abel har været unikke. De er blevet i de samlinger hvortil de har været købt. De har ikke været handlet og man behøver ikke at være nervøs for at støde på falske mønter, når man køber trankebarmønter i dag.

(2000)

Henvisninger: